Feedforward aanspreekcultuur

Wat is het fundament van de feedforward gespreksmethode?

Feedforward heeft een wezenlijk andere mindset. Je kijkt niet zozeer naar het probleem op zich maar verlegt de focus op het doel: ‘wat wil ik /willen wij bereiken’, wat gaat in dat kader al goed en wat kan er (nog) beter?’ Deze uitdagende en stimulerende vraag laat de ander vooral zelf nadenken over alternatieve opties. Opties met mogelijkheden. Zo maak je de eigen krachten en talenten vrij. Plus zet je ook centraal wat er al wel goed gaat.

Interview met Muriel Schrikkema voor HR Community

RAVO
Ing
Xerox
Wageningen UR
ABN Amro
Heineken
Pwc