Feedforward aanspreekcultuur

Feedforward versterkt de continue dialoog en open aanspreekcultuur

Een open aanspreekcultuur en continue dialoog binnen organisaties zijn belangrijk voor een gezonde en positieve organisatiecultuur. In de praktijk zien we dat problemen sneller worden opgelost, er beter wordt samengewerkt, medewerker gelukkiger zijn en ideeën en suggesties sneller worden uitgewisseld.

Ing
Pwc
Heineken
Wageningen UR
RAVO
Xerox
ABN Amro